Gelukkige Gentenaars in een gezonde stad

Gelukkige Gentenaars in een gezonde stad

Automobilisten kunnen niet meer langs de kortste weg op hun bestemming in de stad geraken. De binnenstad gebruiken om bijvoorbeeld van het zuiden naar het noorden te rijden, is niet meer mogelijk zijn. Gent heeft een fantastisch openbaar vervoersnet met hoge frequentie.  Soms zal een korte voetwandeling de echte oplossing zijn. Het stadsbestuur beweert dat Gent over de grootste voetgangerszone in Europa zal beschikken. Filip Watteeuw, Groenschepen van Mobiliteit en Openbare Werken, is de peetvader van het project.  Dialoog met de burger Het plan is in dialoog met de burgers en de verschillende doelgroepen tot stand gekomen. Er is aandacht voor: de zorgsector krijgt meer toegang tot de patiënten. Professionele zorgverstrekkers beschikken over een 24/24-toegang tot de voetgangerszones. Taxi's en MinderMobielenCentrale kunnen onbeperkt hun diensten verlenen. Bewoners van het voetgangersgebied bereiken via  poorten (ingangen) hun woning en kunnen zelf tijdelijke vergunningen toekennen aan mantelzorgers. Voor senioren en mensen die minder goed te been zijn, komen er zogeheten people movers. Dat zijn kleine en milieuvriendelijke busjes die stapvoets binnen de voetgangerszone rijden, om mensen over kleinere afstanden te verplaatsen. Op kleine parkeerhubs, aan de rand van de voetgangerszones, kunnen personen met een beperking korte tijd parkeren. Burgerkabinet Er is een burgerkabinet  samengesteld  dat bestaat uit 150 Gentenaars die om de vier maanden, tot mei 2018,  samenkomen om het circulatieplan te evalueren. Dit mobiliteitsforum, een afspiegeling van de Gentse bevolking, zal in een laatste aanpassing het plan optimaliseren. Het oordeel en de adviezen van dit mobiliteitsforum zullen worden gebruikt om het circulatieplan te verbeteren en om specifieke problemen op te lossen.  Gent is een aantrekkelijke stad en trekt een massa toeristen aan. Groen speelt met dit nieuwe plan een voortrekkersrol. Eten, slapen en bewegen zijn de drie pijlers die door die ecologische aanpak in kwaliteit zullen toenemen. De Gentenaars zullen uiteindelijk tegen Filip zeggen: 'Goe mannekeu!'. Joris Willaert