DEKOLONISERING VAN DE GEESTEN - WEBINAR

DEKOLONISERING VAN DE GEESTEN - WEBINAR

Inschrijven via www.groen.be/dekolonisatie_in_belgie De Black Lives Matter – beweging, is na de dood van de Amerikaan Georges Floyd, meer dan ooit aanwezig. Het thema van racisme en het effect van kolonialisme staan opnieuw hoog op de agenda. 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo, zijn we ook in ons land nog lang niet in het reine met ons koloniaal verleden, getuige de Bijzondere kamercommissie Koloniaal Verleden onder leiding van Groen parlementslid Wouter Devriendt. We zijn nog steeds op zoek naar de juiste postkoloniale blik. Is iedereen die in Kongo actief was mee schuldig aan de misdaden van de koloniale overheerser, aan de grondvesten van het racisme? De discussie wordt vandaag gevoerd in een diverse samenleving tussen mensen van verschillende leeftijden met diverse achtergrond en herkomst. Velen vinden alvast dat in de strijd tegen racisme en discriminatie een tandje hoger mag worden geschakeld. We moeten opnieuw onze geschiedenis en onszelf durven herbekijken. De webinar Dekolonisering van de geesten helpt ons alvast op weg.    Herman Lodewyckx gaat in gesprek met  Stella Nyanchama, Wouter De Vriendt, Ange-Raïssa Uzanziga. André Baert rond het gesprek af.   Stella Nyanchama Okemwa is een decoloniaal deskundige, Pan-Afrikanist en verdediger van de mensenrechten. Zij is al dertig jaar een activiste die zich actief inzet in de strijd tegen racisme en discriminatie. Zij heeft master's in onderwijs en in sociale & culturele antropologie. Zij is vice-voorzitster van Africalia vzw, een van de directeurs van het Europees Netwerk voor Mensen van Afrikaanse Afkomst (ENPAD) en een van de coördinatoren van de interfederale coalitie van het Nationaal Actieplan tegen Racisme (NAPAR). Momenteel werkt zij als consultant en coach voor de vzw Hand in Hand tegen Racisme.   Vooraleer Wouter De Vriendt de stap zette naar Groen, was hij jarenlang actief in het middenveld. In 2006 is hij verkozen in Oostende. Momenteel is hij voorzitter van de gemeenteraad. Sinds 2007 is Wouter actief als federaal parlementslid. In de Kamer staat hij bekend als inhoudelijk sterk parlementslid op de thema’s Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Asiel en Migratie. Vanaf midden februari 2021 is Wouter fractieleider van Ecolo-Groen. Momenteel is Wouter Voorzitter Bijzondere commissie Koloniaal Verleden.   Ange-Raïssa Uzanziga is in Rwanda geboren, in Vlaanderen opgegroeid en woont in Brussel. Na haar studies politieke wetenschappen werkte ze als leerkracht in Schaarbeek. Door die ervaring kregen theoretische concepten als gelijke kansen, migratiebeleid, discriminatie, privileges inhoud en werden ze verhalen van mensen.  Als coach en trainer van startende leerkrachten in grootstedelijke contexten, is Ange -Raïssa zich meer gaan verdiepen in dekolonisatie en intersectionele inclusie en wat het precies betekent in een schoolcontext. Vandaag werkt ze op het kabinet van Minister Elke Van den Brandt. Een kans om de wereld en de stad steeds inclusiever te maken. Vandaag probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een mobiliteitsbeleid.   Herman Lodewyckx volgde een filosofische en theologische opleidingen in Antwerpen, Brussel en Leuven.  Hij was van 1980 tot 1983 docent filosofie voor de opleiding van inlandse priesters en maakte zo kennis met Afrikaanse filosofie en Afrikaanse filosofen tijdens Weken van de Filosofie van Kinshasa. Na zijn terugkeer was hij docent Ethiek, Filosofie en Religiewetenschappen in Kortrijk, Oostende en Brugge. Hij is geëngageerd in de Vereniging voor eigentijds Filosofieonderwijs in Vlaanderen en was voorzitter van de Association Internationale des Professeurs de Philosophie. Reeds voor zijn pensioen in 2012 was hij ook docent aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanistiek in Antwerpen voor de vakken Afrikaanse Filosofie en Traditionele Afrikaanse Religies. Hij geeft voordrachten in Vlaanderen, Nederland en zelfs in Parijs. Zijn publicaties zijn internationaal verspreid. Hij is sinds 2012 provincieraadslid voor Groen in West-Vlaanderen.   André Baert , Kunstbegeleider,  Hij vat het gesprek samen en geeft duiding bij de GroenPlus werkgroep over Dekolonisering.     Regie Kris Fierens