Betaalbare taxicheques in Mechelen

Betaalbare taxicheques in Mechelen

Stad Mechelen en het Sociaal Huis verkopen voortaan betaalbare taxicheques voor Mechelaars met verplaatsingsmoeilijkheden of een beperkt inkomen. De cheques hebben een waarde van 2,50 euro, maar je betaalt slechts de helft. De taxicheques zijn te koop via het snelloket in het Huis van de Mechelaar of het online e-loket.  Het systeem is een aanvulling op het openbaar vervoer, specifiek voor minder mobiele Mechelaars. Het initiatief kadert in het actieplan Mechelen Klimaatneutraal. Eén van de doelstellingen is Mechelaars te laten kiezen voor stappen, trappen en openbaar vervoer, in die volgorde. De Lijn doet haar best om binnen een straal van enkele honderden meters een bushalte te voorzien, maar niet alle bestemmingen zijn even goed ontsloten en de afstand is niet voor iedereen makkelijk te overbruggen. De taxicheques vullen die leegte op. Met het systeem van betaalbare taxicheques moet de mobiliteit voor de minder mobiele en minder begoede Mechelaars verbeteren.  Marina De Bie, Groen schepen van mobiliteit in Mechelen