Samenwerke rendeert in Haspengouw en Voeren

Het  Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is een bijzondere streek in het Zuiden van Belgisch Limburg. Een glooiend landschap met beekvalleien, akkers met bloeiende bermen, hoogstamboomgaarden die in elk seizoen het landschap opfleuren, …

​Op initiatief van GroenPlus Limburg werd in juli 2017 ook het Regionaal landschap Haspengouw en Voeren (RLHV)  bedacht met een welverdiende groene pluim. Reeds 18 jaar draagt deze vereniging - vzw - bij tot de opwaardering van het landschap in Zuid-Limburg. Deze verbetering is op het terrein duidelijk zichtbaar in de  heraanplanting en onderhoud van hoogstamboomgaarden, graften, holle wegen, solitaire bomen, trage wegen e.a. . 
Er worden activiteiten ontwikkeld rond duurzame streekontwikkeling op basis van de actuele en potentiële kwaliteiten van de natuur, het landschap en de streekidentiteit. De toeristische aantrekkelijkheid van de streek die daarvan het gevolg is, zorgt voor een economische meerwaarde. 

De vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren bestaat sinds 1999 en is een samenwerkingsverband tussen overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties, wildbeheereenheden en toeristische verenigingen. De samenwerking van al deze actoren op het terrein staat garant voor een doorgedreven zorg voor natuur en landschap.

Meer info vind je op www.regionalelandschappen.be

Ivo Thys
Voorzitter GroenPlus Limburg