Prikbord

GroenPlus is de groep van oudere mensen die het groene gedachtegoed genegen zijn. Doorgaans zijn zij actieve denkers en doeners, jong genoeg om te dromen, ervaren genoeg om te handelen.

 

Prikbord

GroenPlus vroeg aan collega’s ouderenverenigingen hoe zij denken over Leeftijdvriendelijke gemeente. Mieke Vogels bekeek eerst in vogelvlucht de resultaten van het GroenPluscongres en dan was het de beurt aan het panel. Dit kwam naar voor uit het overleg:

Johan Truyers (OKRA) onderschreef de rol van grotere, slagkrachtige gemeenten. Alleen dan...

 

35 jaar is het geleden dat in het congres van Tielrode de beginselverklaring van de nieuwe partij Agalev werd goedgekeurd . Daarin staat: "Daarom streeft AGALEV de opheffing na van ongelijkheid in welvaart en privileges. AGALEV wil de grote spanning tussen inkomens afbouwen en zo de gelijkberechtiging van allen verwezenlijken." De waarnemers erkenen nu het sociaal ...

Lokale mandatarissen over Leeftijdsvriendelijke gemeente op de inspiratiedag van GroenPlus (1 april 2017 GroenPlus) :

ANTWERPEN: ONDERVERDEELD IN DISTRICTEN

Lieve Stallaerts is districtsschepen in het district Antwerpen. Ze is bevoegd voor cultuur en senioren. Antwerpen is namelijk de enige stad in België die bestaat uit een centraal bestuur (college en...

 

Kontich is een randstedelijke gemeente van 21000 inwoners, waarvan 4200 65-plussers en 1000 80-plussers.

 

Veilige infrastructuur via participatie

 

De gemeente Kontich werkt aan vlakke en doorlopende voetpaden, verhoogde bushaltes, en G-parkeerplaatsen. Om voldoende rust- en zitbanken te voorzien schakelden we de seniorenraad...

Twee mannen en een vrouw hebben de vzw Samen Wonen Mechelen opgericht. De bedoeling was een cohousingproject op te zetten. In samenwerking met VormingPlus werden infomomenten gehouden over het hoe en waarom van het cohousen. Op 31 maart 2017 is een groep mensen eigenaar geworden van de Gummarussite. De groep bestaat uit mensen van verschillende...

Oases, Grond-kracht voor een nieuwe lente

“Brazilië ís een paradijs, waar heel veel goeds over te zeggen valt. Toch ga ik elk jaar wat treuriger terug naar huis. Het Paradijs ís niet oneindig. Het brokkelt af. Hoe lang kan dit nog doorgaan? Wanneer gaat dit Aards Paradijs landen tussen de limieten van de draagkracht van Planeet Aarde? Welk is in dit aftakelingsproces onze...

Oosterweel, BAM-tracé, Lange Wapper, de Antwerpse mobiliteitsknoop beheerst geregeld het nieuws. Onlangs kwam er dan het historisch akkoord tussen burgerbeweging en overheid. Ongelooflijk wat mondige burgers hebben bereikt. Walter Lotens, filosoof en auteur, beschrijft hoe ze het voor mekaar hebben gekregen. Dirk Barrez is auteur en hoofdredacteur van de nieuwsbrief en website PALA.be. Hij...

GroenPlus wil voorstellen voor een leeftijdsvriendelijke gemeente bespreken met andere ouderen.

Met Fernando Marzo (ACLI Vlaanderen/Minderhedenforum), Ferre Weustenraad (seniorenraad district Antwerpen), Johan Truyers (OKRA), Leona Detiège (S-Plus), Mieke Vogels (congreswerkgroep GroenPlus), Mohamed Chakkar (Marokkaanse verenigingen).

15u.-16u.: zoemsessie in groepjes van 6...

Glyfosaat is een chemische stof die gebruikt wordt in onkruidverdelgers zoals RoundUp van Monsanto. Het is een schadelijk product voor planten, dieren, mensen en milieu.

Lees waarom we ons zorgen moeten maken als glyfosaat verder gebruikt wordt.

Pat Patfoort (°1949) engageert zich al een heel leven voor geweldloosheid tegenover zichzelf en tegenover anderen. Dit is haar verhaal:

Ik heb een geprivilegieerde jeugd gehad met een warme thuis. Ik kreeg veel waardering van mijn moeder en mijn vader gaf mij veel kansen, maar soms was hij nodeloos streng. Dat zette mij aan het denken. Zijn stem, zijn ogen en zijn gebaren...

Pagina's