Prikbord

GroenPlus is de groep van oudere mensen die het groene gedachtegoed genegen zijn. Doorgaans zijn zij actieve denkers en doeners, jong genoeg om te dromen, ervaren genoeg om te handelen.

 

Prikbord

Woonzorg gaat om de totale zorg zodat ouderen in de omgeving kunnen blijven wonen waar zij het willen. Het gaat over een geschikte woning, boodschappen doen, maaltijdenvoorziening, verpleging, enz.

Myriam Deloddere heeft ervaring met de meest uitgewerkte woonzorgzone van Vlaanderen in Wervik. Daarvoor kreeg ze een startsubsidie van toenmalig minister van...

GroenPlus stimuleert levenslang fietsen in onze gemeenten: vrijwilligers vervoeren rusthuisbewoners met aangepaste fietsaccommodatie. (bekijk het filmpje)

Stel je woont in een woonzorgcentrum en je wil zo graag die leuke plekjes van vroeger nog eens bezoeken. Maar wandelen is te ver en fietsen, dat lukt al een tijd niet meer. Of toch? Zwijndrecht schafte als dementievriendelijke...

Het openbaar vervoer in onze steden is niet slecht, zegt Mieke Vogels.

T​oen we toelichting kregen over het openbaar vervoer van Freiburg en regio, hoorde ik bij mijn reisgenoten: "dat is tenminste wat anders dan bij ons!" Ons eigen openbaar vervoer is ver van perfect, maar dat het op niets trekt, duur is, niet op tijd rijdt…is niet waar. 

In Freiburg...

Senioren met een migratieachtergrond zijn een moeilijk te bereiken doelgroep. Voortaan houdt het OCMW van Gent zitdagen in de vertrouwde omgeving van de senioren zoals organisaties voor inwoners met een migratieachtergrond, vrouwenorganisaties en moskeeën.

De vernieuwde aanpak werkt. Sinds de start van het proefproject bereikte het OCMW 280 extra Gentenaren met...

Stad Mechelen en het Sociaal Huis verkopen voortaan betaalbare taxicheques voor Mechelaars met verplaatsingsmoeilijkheden of een beperkt inkomen. De cheques hebben een waarde van 2,50 euro, maar je betaalt slechts de helft. De taxicheques zijn te koop via het snelloket in het Huis van de Mechelaar of het online e-loket.  Het systeem is een aanvulling op het openbaar vervoer,...

Karel Laurent is op 12 augustus 2016 overleden na een rijk leven. Hij was een tijd voorzitter van de Antwerpse Groene Senioren. Hij was ook één van de groene trekkers van Groen Kontich en van de streek Neerdorpen. Eerder was hij al schepen geweest in Kontich. Hij was een maatschappelijk zeer bewogen man. Daarvan getuigt zijn inzet voor het ACW, de sociale huisvestingsmaatschappij...

Deelnemers colloquium basisinkomen

Het onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI) inspireerde GroenPlus om er een colloquium aan te wijden. Het idee voor een OBI ontstond op het einde van de 20e eeuw..

Nooit meer arm of werkloos

Het OBI herverdeelt de inkomens en biedt aldus dé hedendaagse oplossing voor het armoedeprobleem. Het OBI doorbreekt ook de strakke band tussen jobs en inkomen, die de...

In Kopenhagen bezoeken we tal van ecologische projecten inzake mobiliteit, wonen, stadslandbouw, productie en verbruik van groene energie. Gids is Lone Leth Larsen.
We vernemen iets over de duurzame stadsontwikkeling sinds 1940 en krijgen ook een ‘seniorentoets’. De  busreis gaat via Hamburg naar Kopenhagen, met een laatste nacht in Bremen.

Larsen vertoefde 16 jaar in België,...

GroenPlus was present op de Vlaamse Milieutop. GroenPlussers eisten een ambitieus, rechtvaardig en bindend klimaatplan. Ze overhandigden aan minister-president Bourgeois en minister Schauvliege een flyer met de eisen. Ook Climate Express was present aan het KBC-gebouw. Jonge en oude(re) milieuactivisten voerden er samen een geslaagde actie.

 

’s Morgens gooide...

Aan

  • de Heer Geert BOURGEOIS, Vlaams Minister-president en minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  • Mevrouw Joke ScHAUVLIEGE, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

 

De klimaatconferentie van Parijs roept een halt toe aan de klimaatopwarming. Na de mislukking van Kopenhagen in 2009 een belangrijke stap voorwaarts. Ook...

Pagina's