Prikbord

GroenPlus is de groep van oudere mensen die het groene gedachtegoed genegen zijn. Doorgaans zijn zij actieve denkers en doeners, jong genoeg om te dromen, ervaren genoeg om te handelen.

 

Prikbord

Wandel- en studiereis in Mons met GroenPlus en Ecolo

 

Volzet! Als er nog liefhebbers zijn, komen ze op een wachtlijst te staan.

Kennismaking met en bezoek aan:

  • het moerasgebied van Harchies, met natuurgids.
  • de geothermische installaties van iDea, met gebruik  van ondergronds warm  water,
  • de  ambachtelijke  brouwerij ‘ça...

Woondensiteit combineren met ecologische en sociale meerwaarde voor ouderen

Een hoge bouwdensiteit impliceert niet dat je voor woontorens kiest, wel dat je publieke en private ruimte mengt  op wijkniveau. In Culemborg (Nl) hebben bewoners zowel een private als een gezamenlijke tuin. In Denemarken hebben panden vaak een gemeenschappelijke tuin en fietsberging....

Centraal in het concept van bio-ecologisch bouwen van Mark Depreeuw staat verbondenheid: met de natuur, de medemens en het globale energetische verhaal van de planeet. Die verbondenheid staat tegenover de de-links (net zoals in de-link-wentie) van vandaag: de delink tussen ons woon- en bouwpatroon en de natuurlijke energie rondom ons, de delink tussen binnenstad en omgeving, de delink...

Aanpasbaar wonen Turnhout

Generatievriendelijkheid en toegankelijkheid staan hoog op de lijst met beleidsprioriteiten van de stad Turnhout. De stad wil die principes realiseren in duurzame wijken voor levenslang wonen. Bovendien beoogt ook het Strategische Plan Zorg om ouderen langer thuis te laten wonen in een toenemende zorggraad. Combineer die doelstellingen en de keuze voor aanpasbaar bouwen staat in de steigers...

Eco-wijken zijn woonvormen met toekomst. GroenPlus vroeg enkele deskundigen naar hun mening. Hier een samenvatting van hun inbreng. Elders op de site vind je uitvoeriger verslagen van hun tussenkomsten. Zie onder elke spreker de link.

Eric Rombaut, KUL Architectuur, zegt dat in België een lage fossiele brandstoffenprijs, de woonbonus en een...

Het  Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is een bijzondere streek in het Zuiden van Belgisch Limburg. Een glooiend landschap met beekvalleien, akkers met bloeiende bermen, hoogstamboomgaarden die in elk seizoen het landschap opfleuren.

​GroenPlus Limburg bedacht in juli 2017 het Regionaal landschap Haspengouw en Voeren (RLHV)  met een groene pluim. Deze vereniging draagt bij...

 

België heeft een vooruitstrevende wetgeving inzake het levenseinde, maar niet inzake natuurlijk begraven. Dat houdt in dat mensen begraven worden op een plek in de vrije natuur. Dat gebeurt met respect voor mens en natuur en met erkenning van het recht op privacy. In sommige buurlanden en in Noord-Amerika zijn...

Parlementslid Elke Van den Brandt (Groen) over commerciële rusthuizen:

Er zijn tal van ondernemers die zorg aanbieden met hart en visie, maar beursgenoteerde bedrijven die rusthuizen verhandelen horen niet thuis in de zorg. Wanneer enkel winst het doel is, vertaalt zich dat naar de kwaliteit van de zorg. Groen stelt daarom voor om wettelijke grenzen op winsten te...

Groene pluim voor BIO bij Bernd
De boer een inkomen, de klant een groentepakket

Vooraleer te starten als zelfstandig tuinder met een groentebedrijf doorliep Bernd van der Smissen als aankomende jonge tuinder een merkwaardig traject. Bernd heeft ambitie, hij wil een zelfstandig biologisch gecertificeerd groentebedrijf opzetten met  korte keten verkoop: Lokaal, Ecologisch en Fair Tuinieren. Een tuinbouwbedrijf met LEF dus...

Godsdiensten brengen ons een visie over de schepping, het leven en de dood. Meestal klinkt een boodschap van vrede door. Maar in de praktijk leiden​ verschilpunten tot een parallelle maatschappij, discussies of conflicten. Godsdienstige overtuigingen leiden gemakkelijk tot een wij/zij-houding, meestal door simplismen, geërfd uit andere tijden.   Komen we met atheïsme verder? Of heeft dat...

Pagina's