Klimaatmars

Proximustoren , 27 Koning Albertlaan II laan , 1210 Brussel

23 Oktober 2022 / 12.30u tot 15.30u

We stappen niet apart als GroenPlus mee in deze mars. Je kan aansluiten bij

Groen :  https://www.groen.be/klimaatmars-23-oktober

of bij

Grootouders voor het klimaat :

https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/events/klimama22/

We rekenen op een grote opkomst.