Hugo Van Dienderen

Nationaal Bestuur Ondervoorzitter

Ik ben al een leven lang verontwaardigd over alles wat mis gaat: mensen die vluchten voor oorlog en geweld en geen menselijke opvang vinden, de 1000 ouderen die bij de hittegolf van 2003 voortijdig stierven in ons land, slachtoffers van de klimaatverandering, de stijgende ongelijkheid tussen de 99 % en de 1 % in ons land en in de (derde) wereld...

Maar ik wil me daar niet bij neerleggen. Ik ben er diep van overtuigd dat het anders en veel beter kan op deze unieke blauwe planeet. Dankzij de ideeën en initiatieven van velen o.a. in de wereldwijde transitiebeweging... Vandaar mijn engagement eerst in de Noord-Zuid, vredes- en milieubeweging, en nu al meer dan 30 jaar bij Agalev/Groen.

Vijf jaar leraar Latijn, Grieks geschiedenis Pius X Antwerpen
Vijf jaar nationaal verantwoordelijke KSA 
Twaalf jaar radiojournalist VRT
Twaalf jaar volksvertegewoordiger Agalev 
Nadien vrijwilliger bij Agalev/Groen:

  • in Antwerpen politiek secretaris/voorzitter koepel
  • oprichter Antwerpse Groene Senioren in 2000
  • oprichter-voorzitter GroenPlus van 10 oktober 2003 tot 28 april 2018 en sindsdien ondervoorzitter
  • ook nog voorzitter en secretaris geweest van district Antwerpen en nu communicatie

Meer: https://www.facebook.com/hugo.vandienderen

hugo.vandienderen@groen.be