Dossiers

Bevoegdheden

Gezond wonen en leven heeft te maken met onze directe omgeving en met de materialen die we voor onze woning gebruiken.
Samenleven in diversiteit is een samenleven zonder discrimineren. Het gaat over samenleven van sociale klassen, gender, rassen, gezonde en zieke mensen, jong en oud. Meningsverschillen zijn toegestaan, maar dialoog blijft de sleutel voor samen-leven
Mobiliteit is alles wat met bewegen te maken heeft. Voor de ene is het een fiets, voor de andere is het een rollator.
Natuur is alles wat met lucht, water en bodem te maken heeft en wat er op groeit. Milieu is wat mensen met die elementen doen. Zo gezien staat landbouw er een beetje tussen in.
Sommige GroenPlussers behoren nog tot de werkende klasse, andere zijn gepensionneerd. GroenPlus heeft voor allen aandacht.