DEKOLONISERING VAN DE GEESTEN

DEKOLONISERING VAN DE GEESTEN

   

Naar aanleiding van de groeiende Black Lives Matter – beweging, met haar internationale uitstraling vooral na de dood van Georges Floyd, is ook bij ons het thema van racisme en het effect van kolonialisme opnieuw aan de orde. 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo, zijn we nog niet in het reine met ons koloniaal verleden, merken we. Maar we missen ook nog een postkoloniale blik. Onze samenleving is intussen een diverse samenleving geworden. Vele jongeren, Vlamingen en ook Groen vinden dat de strijd tegen racisme en discriminatie een tandje hoger mag worden geschakeld. We moeten opnieuw onze geschiedenis durven herbekijken. Dekoloniseringsinitiatieven zijn er in diverse steden (Gent, Brussel ,Oostende). Elisabeth MEULEMAN, Stijn BEX, Imade ANNOURI, Vlaamse parlementsleden van Groen, dienden een resolutie in om ook in het onderwijs meer aandacht te hebben voor de dekolonisering.

GroenPlussers zijn van de generatie die de onafhankelijkheid van Congo nog hebben meegemaakt. We dragen nog beelden mee van de onafhankelijkheidsbeweging, kennen nog missionarissen en misschien nog enkele kolonialen. We hebben de onafhankelijkheidsbewegingen in Afrika gekend en meerderen onder ons inspireerden zich daarop. Maar hebben we voldoende stilgestaan bij het koloniale systeem en de impact die dat heeft teweeggebracht op onszelf, op onze samenleving?  En hoe zindert het vandaag nog na? Welk beeld hebben wij en onze samenleving daaraan overgehouden? En kunnen we dit plaatsen in zijn context? Kunnen we onze geesten voldoende dekoloniseren? Kunnen we samen met jongere generaties werken aan dekolonisering ?

Met GroenPlus willen we aandacht besteden aan het onderwerp en enkele aanzetten geven. Op het Nationaal partijbestuur van GroenPlus gaf André Baert, GroenPlusser van Oostende, een inleiding. Die kan je hier terugvinden. Een interview met GroenPlusser Herman Lodewyckx, Gastprofessor Afrikaanse Filosofie met als titel "Dekoloniseren van de geesten" (februari 2021) lees je hier.

Kris Fierens