Bijenhouderij natuurlijk bekeken

Bijenhouderij natuurlijk bekeken

Veel imkers zien de varroamijt als dé grootste bedreiging voor de huidige bijenhouderij. Varroa is echter maar een symptoom met een dieperliggende oorzaak. Het is belangrijk dat we de natuur begrijpen. Dat leren we helaas niet op de landbouwuniversiteit, maar enkel door in de natuur te kijken.  

Verstoring door de mens

Veel kennis over bijen is bekend, maar veel is inmiddels vergeten geraakt. We moeten enerzijds begrijpen wat er aan de hand is en anderzijds ideeën opdoen hoe we de situatie mogelijk nog wat kunnen redden. Het is geen vijf voor twaalf meer, maar veel later. In China vindt al in bepaalde streken de bevruchting van appelbloesems plaats door mensen. Met honderden tegelijk bestuiven ze manueel de bloesems met een kwastje. Werkelijk bizar, want normaal doen de bijen dat.

Bestand tegen Varroa

 

Varoa is een parasiet die van nature op bijen voorkomt. Veel bijenvolken in Azië tonen ons dat een gezond bijenvolk met die parasiet kan leven zonder er onder te lijden. Een parasiet of roofdier kiest zijn slachtoffers altijd onder de zwakkere exemplaren. Idem met planten. Zieke of minder goed groeiende planten scheiden bepaalde stoffen af waardoor belagers aangetrokken worden. Met de bijen is het niet anders. Als ze zich niet goed voelen, trekken ze belagers aan. Mensen bestrijden plagen in plaats van naar de oorzaken te kijken. De belangrijkste is: waarom zijn de bijen verzwakt? 

 

Suikerwater is geen voedsel voor bijen

 

Allereerst is het tegen de natuur in om bijen te houden voor de honing. De honing oogsten van verlaten bijennesten, zoals bij natuurvolkeren nog gebeurt, kan daarentegen geen kwaad. Nu passen veel imkers diverse kunstgrepen toe om zoveel mogelijk honing te oogsten. De bijen worden geforceerd. De imkers geven ter vervanging van de honing die ze geroofd hebben suikerwater, maar bijen zijn geen suikereters! Onze (veelal geraffineerde) suikers zijn absoluut ongeschikt voor een bij. Dat verzwakt hen. Bijen vinden tegenwoordig zeer veel monotone tuinen en landbouwgewassen in monocultuur, zonder onkruid uiteraard. Het voedselaanbod is dus eenzijdig. De imkers doen er gretig aan mee door bijenkasten te verplaatsen van appelboomgaarden naar perenboomgaarden naar koolzaadvelden enz. De bijen zijn constant hun vertrouwde omgeving kwijt en krijgen alleen eenzijdige voeding, soms met heel weinig voedingswaarde. Neem nu (snij)mais: als de bijen hun wintervoorraad aanleggen, bloeit de snijmais. Is er een groot aanbod van snijmais, dan zullen bijen daaruit veel stuifmeel opslaan in hun cellen. De voedingswaarde van stuifmeel van mais is echter erg laag. Hiermee lopen bijenvolken grote kans te verhongeren gedurende de winter.
Helaas komen er niet zoveel volken meer vrij in de natuur voor in onze streken, want imkers onderdrukken massaal de natuurlijke zwermdrift van bijen omdat ze bang zijn een gedeelte van het volk kwijt te raken. Ze verminken vaak de koningin van een volk waardoor ze gewoon niet meer kán vliegen. Welke impact denkt u dat dit op een bijenvolk heeft? Het zwermen is een natuurlijk gegeven dat een (bewezen) functie heeft:  het zorgt voor sterkere volkeren.   

 

Verstoring in de bijenkast

 

Bijen richten het liefst zelf hun verblijf in, maar de bijenkasten zijn vooral praktisch voor de imker. In een bijenverblijf heerst een microklimaat dat door de bijen perfect in stand wordt gehouden. Ze creëren zelf ventilatie en dichten spleten met propolis. Het is een krachtig medicijn voor bijen. Echter, de imker komt regelmatig in de kasten kijken en verstoort zo het essentiële microklimaat. Als de kast weer dicht is, kost het de bijen veel energie om alles te herstellen en zijn er ziekteverwekkers kunnen binnendringen die nu als eerste aangepakt moeten worden. Verder ontnemen veel imkers de bijen de mogelijkheid om raten te maken door hen geprefabriceerde wasramen te geven. Bijen kunnen dus niet voldoen aan hun natuurlijke aandrang. Daarnaast steken imkers raampjes bij, halen raampjes weg, zetten kastsegmenten bij om het nest te vergroten, enz. Kortom, allemaal verstoringen. Stelt u zich voor dat er in uw huis voortdurend wordt ingebroken. Hoe zou u zich voelen?

 

Chemicaliën

 

Imkers werken vaak met chemicaliën: om hun kasten en gereedschap te ontsmetten, als behandeling tegen varroa, of verf voor de kasten, enzovoorts. Dat alles verzwakt de bijen. Bijen oriënteren zich voor een heel groot deel op geuren. Luchtvervuiling en andere onnatuurlijke geuren verwarren de bijen zodat ze hun oriëntatie verliezen. Daarenboven zorgen al deze vervuilende stoffen voor een toxisch effect.
Imkers zetten nogal veel kasten samen in hun bijenhal, waardoor ziektes of zwaktes zich gemakkelijker verspreiden. Iedere boer weet dat een concentratie van dieren een groter ziekterisico met zich mee brengt.
Vroeger wisten de imkers dat bijen hun nesten bij voorkeur maken boven ondergrondse waterstromen. De energie die van daaruit omhoog komt werkt zeer positief op bijen, net als op mieren trouwens. Deze stromen opsporen is goed mogelijk zowel met de wichelroede alsook met eenvoudige technische apparatuur.

 

KI bij bijen !

 

KI wordt al geruime tijd bij bijen toegepast. Er bestaan zelfs KI-stations voor bijen! Kunstmatige inseminatie beoogt bijen met voor de imker de meest optimale eigenschappen. Maar juist als bij het industriële vee zijn bijen daardoor bepaalde levensnoodzakelijke eigenschappen verloren. Ze zijn dan wel heel productief, maar niet meer levenskrachtig. Wereldwijd is er een handel in geoptimaliseerde bijen ontstaan.  We vinden het weerzinwekkend dat Hitler een übermensch wilde creëren, maar wij doen met dieren en planten hetzelfde. En je wilt niet zien hoe KI bij bijen gebeurt. De darren worden uitgeknepen en uiteraard doodgedrukt. Ze sterven bij natuurlijke bevruchting ook, maar waarschijnlijk voelt dat toch anders. De koningin wordt dan met twee haakjes  geopend en het verzamelde sperma word met een spuitje ingebracht. Die koningin krijgt al vanaf het begin een trauma dat ze heel haar leven meesleept. Dat kán eenvoudigweg geen vitaal volk opleveren!

 

Straling

 

Het is inmiddels duidelijk dat vele soorten, vooral hoogfrequente, straling the Cloud doorkruisen. Meer en meer toont wetenschappelijk onderzoek aan dat hiervan negatieve effecten uitgaan voor àlle levende organismen. Ook de Europese Commissie is er inmiddels van overtuigd en doet aanbevelingen aan haar lidstaten hieromtrent.
 

Ik denk dat het echt belangrijk is dat iedereen goed nadenkt. Het is niet alleen de bijenteelt of de landbouw die op het spel staat, maar ons bestaan als mens. Het is daarom dat ik u uitgebreid informeer, zodat u, die ergens invloed heeft op bepaalde beleidsmatige beslissingen en op individuele mensen, die aan kunt wenden.

Dank u voor uw inzet!
 

Wim Vergoossen.