Bert Verleysen

Co-voorzitter

Bert begon zijn loopbaan in de sociale sector om vervolgens in een intensief commercieel traject te belanden.  Daarna maakte hij de cirkel rond door opnieuw in de sociale sector aan te meren. Steeds was het het belang van partnerschap tussen mensen, in wat soort relaties ook, dat de motor van zijn engagementen uitmaakte.

“Als bedrijfsleider in een transportbedrijf zag ik alle betrokkenen als partner in de keten om een pakje van plaats A naar plaats B te brengen. Naderhand, als uitbater van een hotel, had ik dezelfde ervaring en doelstelling: onderhoudspersoneel, mensen in de bediening en de keuken, leveranciers, buren, de toeristische diensten, allen samen verantwoordelijk zijn om de gasten een aangenaam verblijf te bezorgen. Nadien kende ik een  periode als jobcoach. En ook hier kende ik hetzelfde gevoel: elke instantie, de werkgevers en hun organisaties, ik als jobcoach en de werkzoekende zelf,  waren allen partner in een gezamenlijk traject om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. Partnerschap betekent dan ook voor mij: met alle betrokkenen zich samen verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid op te nemen, zowel voor het proces als voor het eindresultaat van eender welk project.” 

Met die insteek kiest Bert, na zijn pensionering, voor een politiek engagement, als voorzitter van Groen Bilzen: #burgerenbeleid #samenopdebank. En nu ook als ondervoorzietter van GroenPlus.

“Dat is dan ook de manier waarop ik aan politiek wil doen; in de schurende samenleving van vandaag samen zoeken naar het betere leven.”, aldus Bert.