1 oktober, Internationale dag van de ouderen

Op 1 oktober, de internationale dag van de ouderen, steunt GroenPlus voluit de oproep van de Vlaamse Ouderenraad en van enkele ontwikkelingsorganisaties om in het Belgisch ontwikkelingsbeleid meer aandacht te geven aan de  vergrijzing wereldwijd. Ouderen mogen daarin geen blinde vlek zijn. Zeker niet nu de Wereldgezondheidsorganisatie een verdubbeling van het aantal ouderen voorspelt. Tegen 2050 zal het aandeel 60-plussers stijgen van 12,3% naar 21,5%, goed voor meer dan 2 miljard ouderen, tegenover ca. 870 miljoen nu. Vooral in Zuidoost-Azië en Noord-Afrika worden mensen ouder. De levensverwachting steeg er van 48 jaar in de jaren ’60 tot 75 jaar nu. Zo’n grote groep ouderen is daar een nieuw fenomeen. Die ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig en gezond kunnen blijven, zorg kunnen opnemen voor familieleden en helpen met het onderwijs van de kinderen. Dat kan voor die landen heel positief uitdraaien, meent de Vlaamse Ouderenraad. Maar internationale steun is meer dan welkom.  Er zijn drie grote uitdagingen: sociale bescherming, humanitaire hulp en mensenrechten voor ouderen.

Ouderen leven inderdaad vaak in erbarmelijke omstandigheden en in slechte gezondheid omdat ze geen toegang hebben tot sociale zekerheid. 3 op 4 ouderen hebben geen pensioen en moeten letterlijk werken tot ze erbij neervallen. 60% van de ouderen in ontwikkelingslanden heeft ook geen toegang tot gezondheidszorg wegens te duur en te ver af. Ouderen zijn bovendien vaker dan andere generaties het slachtoffer van humanitaire rampen, o.a. ten gevolge van de klimaatopwarming. Zo was 75% van de dodelijke slachtoffers van orkaan Katrina 60+, en ruim de helft van de tsunami-doden in Japan 65+! Toch gaat maar 1% van de humanitaire hulpprojecten naar ouderen. Veel te weinig! Tot slot is het in veel landen bar slecht gesteld met de structurele bescherming van de mensenrechten van ouderen. De Verenigde Naties willen hen wel beter beschermen, maar dat proces loopt enorm traag. Nogal wat Westerse landen staan op de rem. Vandaar de oproep aan minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo om sterker in te zetten op sociale bescherming, bijvoorbeeld door een verdrag voor de mensenrechten van ouderen veel hoger op de politieke agenda van de VN te zetten. Dat verbeterde alvast het lot van kinderen, vrouwen en mensen met een handicap. Nu nog de ouderen!

P.S. Federaal volksvertegenwoordiger en zelf +55, Anne Dedry zal minister DE Croo hierover ondervragen n.a.v. de oproep van de Ouderenraad.

Tags: 

Datum agenda: 

zondag, oktober 1, 2017