Prikbord

GroenPlus is de groep van oudere mensen die het groene gedachtegoed genegen zijn. Doorgaans zijn zij actieve denkers en doeners, jong genoeg om te dromen, ervaren genoeg om te handelen.

 

Prikbord

Natuurlijk begraven is zorgen dat er na je dood een stukje natuur bij komt op de wereld. Het moet gezegd dat as uitstrooien niet zomaar op elke plaats kan en mag. Het is zelfs niet mogelijk om in je lievelingsbos of natuurreservaat je laatste bestemming te vinden, want elke vorm van begraven is aan een wetgeving onderhevig en heeft een milieulast. 

Regelgeving

Bomen en bossen...

​Ik ben lid geworden van Agalev in 1986. Ik had daar toen zeker een goede reden voor, maar ik ken ze niet meer. Ik was meer thuis in rode dan in groene kringen, en die hemelfietsers kende ik nauwelijks. Gelukkig kende ik wel een zekere Jos, met een licht Turnhouts accent, die ook uit de kringen van Elcker-ik kwam. Toen ik ergens in een zaal op een feest van 11.11.11 aarzelend bij die groep...

Vera Dua:
Het is vandaag 22 april 2017, de Dag van de Aarde. Een dag waarop wereldwijd aandacht uitgaat naar duurzaam omgaan met onze planeet. Ik vind het heel passend dat juist vandaag alle mensen die al heel lang actief zijn in onze partij gevierd worden, want uiteindelijk refereert deze dag toch aan de essentie van wat een groene partij is: wij willen de aarde bewaren en...

​Jos Geysels: De samenleving is veranderd, ik ben veranderd en de partij ook. Gelukkig maar.
Ik wil enkele suggesties onder de aandacht brengen die zowel met het verleden als het heden te maken hebben.

Er zijn nog zekerheden

Het gedachtegoed: De politieke ecologie is een zelfstandige ideologische stroming, die historisch gezien niet alleen...

Magda Aelvoet: Na de eerste Europese verkiezingen in 1979 zagen alle commentatoren dat er voor het eerst een groene partij in Vlaanderen 80.000 kiezers achter haar 10 punten-programma had gekregen. De groenen haalden hiermee in geen enkel Europees land verkozenen, maar het was een overtuigend publiek signaal dat een groene onderstroom in de samenleving op zoek was naar een politieke...

Op 22 april 2017, Dag van de Aarde, zette Groen de oudgedienden van haar partij  in de bloemetjes. Het zijn de mensen die al 25 jaar actief zijn bij Groen.

Enkele boegbeelden namen het woord:

Magda Aelvoet:  Hoe Groen aan de bomen schudt in Europa Jos Geysels: Na 1981 zag de politiek er anders uit ...

GroenPlus nodigde collega’s uit om te praten over de resultaten van het GroenPlus congres ‘Leeftijdsvriendelijk Gemeente’. Johan Truyens (OKRA),  Leona Detiège (S-Plus), Fernando Marzo (Minderhedenforum) en Ferre Weustenraad (seniorenraad Antwerpen) gingen in op de uitnodiging.

Mieke Vogels vatte de 9 thema’s van het GroenPluscongreseerst en vooral kernachtig samen...

Bus met passagiers. Reisleidster Lone staat vooraan.

 

Menige GroenPlusser herinnert zich nog dat schoteldoeken vroeger zelf gemaakt werden van versleten katoenen kledij of dat we schoteldoeken breiden met katoenen draad.

In april 2017 ging een groep GroenPlussers op studiereis naar Denemarken onder leiding van Lieve Snauwaert en Lone Leth Larsen. Lone wist ons in het Nederlands veel te vertellen over haar land en haar...

Toekomstgericht denken (zie foto)

Het Europees Milieuagentschap is een agentschap van de Europese Unie, opgericht in 1990 en gevestigd in Kopenhagen. Het agentschap verzamelt en verspreidt informatie over de toestand van het milieu en de trends op milieugebied in Europa. De Belg Hans Bruyninckx, vroeger voorzitter van Bond Beter Leefmilieu, is sinds 2012 voor 5 jaar directeur van het...

Duofietsen met dementerenden, fietsen op street view, een veilige dwaaltuin, gebruik van openbaar vervoer...Op de inspiratienamiddag over Leeftijdsvriendelijke gemeente (1 april GroenPlus) licht Chris Vermeulen enkele mooie realisaties in Zwijdrecht toe.

 

Duo fietsen op tandems en street view

 

Begeleid B...

Pagina's